FacebookTwitterGoogle plusYoutube

El Teatre Regina espai segur

Protocol de Prevenció covid-19

20/07/2020

Per la seva tranquil·litat, seguint la normativa vigent, un cop realitzi la compra grupal* de les entrades, la butaca contigua es bloquejarà per mantenir la distància establerta en el Pla de represa de les Arts escèniques del Govern de la Generalitat (07/2020). Recordi que tot i la separació entre grups de compra és obligatori l’ús de mascareta (RESOLUCIÓ SLT/1648/2020 del Dep. de Salut)

*Vostè pot comprar les entrades que consideri i estaran juntes. La butaca buida el separa d’altres compres grupals.

El teatre seguirà els següents protocol sempre d'acord amb la normativa vigent:

. Desinfecció diària de tots els espectacles , i entre funcions.


. Dispensadors de gelhidro-alcohòlicsituats i senyalitzats en el recorregut d'entrada i sortida del teatre.


. L'accés i el desallotjament dels espais es farà de manera escalonada i sota control del personal, per a garanteix la distància de seguretat.


.El teatre no facilités cap programa de mà ni programa en paper, la informació estarà disponible en la web accedeix amb el
codigoQR.


. L'ocupació dels serveiswcsàrria de 2 persones per lavabo.


. segueixi les indicacions del personal de sala i dels senyals que indiquen la distància de seguretat entre persones en l'accés a la sala.


. Respectarem la numeració de les butaques assignades a cada grup de persona.

L'ús de les màscares és obligatori en tots els espais de teatre.